1.
Van rechtswege zijn onwaardig om uit een nalatenschap voordeel te trekken:
e. hij die de uiterste wil van de overledene heeft verduisterd, vernietigd of vervalst.
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht