1.
Het bewind eindigt door het verstrijken van de termijn waarvoor het werd ingesteld.
2.
Het bewind eindigt door verwerping van de nalatenschap of het legaat waarbij de goederen zijn vermaakt, indien het door het bewind gediende belang daarmede vervalt. De beƫindiging door verwerping heeft geen terugwerkende kracht.
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht