1.
De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde achtereenvolgens:
d. de overgrootouders van de erflater.
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht