1.
De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde achtereenvolgens:
c. de grootouders van de erflater;
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht