1.
De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde achtereenvolgens:
b. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters;
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht