1.
Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht