1.
Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.
2.
Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.
Inhoudsopgave
- Boek 4. Erfrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht