Artikel 72
Een volmacht eindigt:
d. door opzegging door de gevolmachtigde.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht