Artikel 72
Een volmacht eindigt:
c. door herroeping door de volmachtgever;
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht