5.
Rechten door de volmachtgever vóór de bekrachtiging aan derden verleend, blijven gehandhaafd.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht