1.
Een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht