2.
Met een echtgenoot wordt een geregistreerde partner of een andere levensgezel gelijkgesteld.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht