2.
De vervulling van een voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht