Artikel 306
Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaren.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht