Artikel 304
Een rechtsvordering kan niet van het recht tot welks bescherming zij dient, worden gescheiden.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht