Artikel 303
Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht