2.
Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van:
d. aanvaarding en verwerping van een nalatenschap;
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht