2.
Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van:
b. in het curatele- en bewindregister ingeschreven ondercuratelestelling en opheffing van curatele;
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht