Artikel 202
Vruchtgebruik ontstaat door vestiging of door verjaring.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht