Artikel 2
Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht