3.
Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht