Artikel 112
Bezit wordt verkregen door inbezitneming, door overdracht of door opvolging onder algemene titel.
Inhoudsopgave
- Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht