1.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht