1.
Tot het indienen van het in artikel 447 bedoelde verzoek is bevoegd:
b. de advocaat-generaal bij het ressortsparket in het openbaar belang.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht