1.
Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht