1.
In de geconsolideerde jaarrekening behoeft het eigen vermogen niet te worden uitgesplitst.
2.
Het aandeel in het groepsvermogen en in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt, wordt vermeld.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht