Artikel 380b
Meegedeeld worden:
a. de naam van de rechtspersoon;
b. de rechtsvorm van de rechtspersoon;
c. de zetel van de rechtspersoon; en
d. het door de Kamer van Koophandel toegekende nummer bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007, waaronder de rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht