1.
Het lidmaatschap eindigt:
c. door opzegging door de vereniging;
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht