1.
Het lidmaatschap eindigt:
b. door opzegging door het lid;
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht