1.
Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk, tenzij de statuten anders bepalen.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht