6.
Een rechtspersoon mag niet fuseren gedurende faillissement of surséance van betaling.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht