2.
De leden 2-5 van het vorige artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht