4.
De statuten houden in:
e. de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht