4.
De statuten houden in:
d. de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht