4.
De statuten houden in:
b. het doel van de vereniging;
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht