3.
Een vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht