2.
Een rechtspersoon heeft een deelneming in een vennootschap, indien hij of een dochtermaatschappij:
b. daarin anderszins vennoot is teneinde met die vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht