1.
De rechtbank ontbindt een rechtspersoon, indien:
c. hij niet onder de wettelijke omschrijving van zijn rechtsvorm valt.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht