1.
De rechtbank ontbindt een rechtspersoon, indien:
b. zijn statuten niet aan de eisen der wet voldoen;
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht