5.
De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht