4.
De statuten kunnen de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen uitsluiten of beperken.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht