1.
Een rechtspersoon wordt ontbonden:
f. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht