1.
Een rechtspersoon wordt ontbonden:
e. door een beschikking van de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 19a;
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht