1.
Een rechtspersoon kan zich met inachtneming van de volgende leden omzetten in een andere rechtsvorm.
Inhoudsopgave
- Boek 2. Rechtspersonen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht