2.
Lid 1 is niet van toepassing in geval van een geldige rechtskeuze van partijen.
Inhoudsopgave
- Boek 10. Internationaal privaatrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht