Artikel 48
Artikel 92 lid 3 van Boek 1 is uitsluitend van toepassing ter zake van verhaal dat in Nederland wordt uitgeoefend op
a. een echtgenoot wiens huwelijksvermogensregime wordt beheerst door Nederlands recht, of
Inhoudsopgave
- Boek 10. Internationaal privaatrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht