2.
De echtgenoten kunnen slechts een van de volgende rechtsstelsels aanwijzen:
b. het recht van de staat waar zij elk hun gewone verblijfplaats hebben.
Inhoudsopgave
- Boek 10. Internationaal privaatrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht