Artikel 3
Op de wijze van procederen ten overstaan van de Nederlandse rechter is het Nederlandse recht van toepassing.
Inhoudsopgave
- Boek 10. Internationaal privaatrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht