Artikel 2
De regels van internationaal privaatrecht en het door die regels aangewezen recht worden ambtshalve toegepast.
Inhoudsopgave
- Boek 10. Internationaal privaatrecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht