Artikel 92a
Deze titel is niet van toepassing op van tafel en bed gescheiden echtgenoten.
Inhoudsopgave
- Boek 1. Personen- en familierecht
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht